Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Mijn PPF APG, Helder Overzicht & Inzicht (HO&I) en ppf-apg.nl.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die je via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites niet foutloos functioneren, tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen, of als door jou aangeleverde gegevens niet tijdig of onvolledig worden verwerkt.

Berekeningen

Voor berekeningen op Mijn PPF APG gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en jouw pensioenreglement. Voor berekeningen in HO&I gaan we daarnaast uit van de door jou aangeleverde aanvullende gegevens. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. De uitkomsten van de berekeningen op Mijn PPF APG, HO&I en ppf-apg.nl geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement op het moment van het vaststellen van jouw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. De berekeningen zijn gebaseerd op de op dit moment bij PPF APG bekende (fiscale) wetgeving.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren jou om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de sites haalt en voordat je aanvullende gegevens digitaal aanlevert.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de sites zijn eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze sites staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Portretrecht

PPF APG heeft de personen die op de website staan afgebeeld om toestemming gevraagd de foto te plaatsen. In sommige gevallen is het niet gelukt om de betreffende persoon te achterhalen. Ben je van mening dat je foto onterecht op de website is gebruikt, neem dan contact op met PPF APG.